בורוכוב 15, תל אביב

הפרויקט:
ניהול פרויקט הנדסי מיוחד ומאתגר עבור יזם מ.ע.ג.ן ניהול נכסים למבנה קיים ומאוכלס. העבודה כוללת את תליית המבנה, דיפון החפירה וביצועה בשיטת top down, בניצוחו וליוויו של הקונסטרוקטור ערן שילר.

סטטוס:
בביצוע.

בורוכוב 15, תל אביב

הפרויקט:
יהול פרויקט הנדסי מיוחד ומאתגר עבור יזם מ.ע.ג.ן ניהול נכסים למבנה קיים ומאוכלס. העבודה כוללת את תליית המבנה, דיפון החפירה וביצועה בשיטת top down, בניצוחו וליוויו של הקונסטרוקטור ערן שילר.

סטטוס:
בביצוע.