ברוק 5, תל אביב

הפרויקט:
ניהול ופיקוח פרויקט ייחודי לשימור של בניין היסטורי שנבנה בשנת 1937. מתוקף תכנית השימור העירונית, כל עבודות התכנון התחשבו בסגנון הבניה "הבינלאומי", בהתאם לדרישות מחלקת השימור של עיריית תל אביב. הפרויקט כולל הוספת יחידות דיור ודירת גג מפוארת, שימור חדרי מדרגות, תליית המבנה והוספת חניון תת-קרקעי עבור מערכת חניה רובוטית מלאה.

סטטוס:
לאחר רישוי.

ברוק 5, תל אביב

הפרויקט:
ניהול ופיקוח פרויקט ייחודי לשימור של בניין היסטורי שנבנה בשנת 1937. מתוקף תכנית השימור העירונית, כל עבודות התכנון התחשבו בסגנון הבניה "הבינלאומי", בהתאם לדרישות מחלקת השימור של עיריית תל אביב. הפרויקט כולל הוספת יחידות דיור ודירת גג מפוארת, שימור חדרי מדרגות, תליית המבנה והוספת חניון תת-קרקעי עבור מערכת חניה רובוטית מלאה.

סטטוס:
לאחר רישוי.