רוטשילד 135, תל אביב

הפרויקט:
ניהול ופיקוח פרויקט היוקרה "הבית על הבימה" עבור היזם מ.ע.ג.ן ניהול נכסים. הפרויקט כלל את תליית המבנה קיים, חפירת מרתף ושתי קומות תת-קרקעיות, הוספת מערכת חניה רובוטית ובנייה של 15 דירות בסטנדרט גבוה.

סטטוס:
אוכלס בשנת 2018.

רוטשילד 135, תל אביב

הפרויקט:
ניהול ופיקוח פרויקט היוקרה "הבית על הבימה" עבור היזם מ.ע.ג.ן ניהול נכסים. הפרויקט כלל את תליית המבנה קיים, חפירת מרתף ושתי קומות תת-קרקעיות, הוספת מערכת חניה רובוטית ובנייה של 15 דירות בסטנדרט גבוה.

סטטוס:
אוכלס בשנת 2018.